herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 1/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na na zagospodarowaniu terenu na cele wypoczynkowe i turystyczne przy Baszcie Prochowej w Gryficach, w rejonie ulic Leśnej i Nadbrzeżnej, w tym: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej oświetleniowej i odcinka sieci kanalizacji deszczowej, budowie parkingu wraz z dojściami i dojazdami, budowie placu zabaw wraz z jego wyposażeniem, nasadzeń zielenią oraz wykonaniu urządzeń budowlanych, na terenie działek o nr 52, 53 i 54/9 w obrębie geodezyjnym Gryfice - 10