herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 19/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci linii kablowej SN 15 kV, słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej i złączy kablowo-pomiarowych, na terenie działek o nr 208, 110/2, 330, 156, 165, 238/4, 163/10 i 163/2 w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Nowogardzka, gmina Nowogard.