herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania (wraz z przebudową) części parteru budynku biurowego na potrzeby przychodni rehabilitacyjnej, wraz z urządzeniami budowlanymi, przy Placu Wolności 9 w Nowogardzie, na terenie działki o numerze geodezyjnym 146/1 w obrębie 3 miasta Nowogard