herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 18/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,5 m i długości ok. 520 m w rejonie ulic Krótkiej, Dworcowej i Spacerowej w Goleniowie na terenie działek nr 103, 104, 105, 111, 96, 266 w obrębie Goleniów - 8 oraz działki numer 3 w obrębie Goleniów - 10.