herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 11/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci oświetlenia ulicznego, tj. ułożeniu kabla oświetleniowego oraz posadowienia słupów oświetleniowych, na terenie działek nr 78 w obrębie 6 Goleniów oraz 11/3 i 13 w obrębie 7 Goleniów.