herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych 56/1, 115/14 i 62 w obrębie 1 miasta Nowogard wraz z przyłączami w działkach o nr geodezyjnych 115/11 i 115/12 w obrębie 1 miasta Nowogard.