herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka sieci wodociągowej w obrębie ulic Władysława Reymonta i Adama Asnyka, w działkach nr 134 w obrębie 5 miasta Nowogard, 128/1 i 156 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 305/1 w obrębie Długołęka gmina Nowogard, wraz z przyłączami w działkach nr 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 129 w obrębie 4 miasta Nowogard i 305/2 w obrębie Długołęka gmina Nowogard