herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert na 2014 rok na realizację zadań : Wspieranie działalności w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej , Wspieranie działalnosci w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży , Wspieranie działalności w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, Wspieranie działalnosci w zakresie opieki społecznej, Wspieranie działalnosci w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, Wspieranie działalnosci w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.