herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała nr XXXIV/331/14 z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowego w postaci produktóew żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020"