herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi położonych w działkach nr 733/2, 750, 751, 754, 752, 807/3, 743, 807/2, 742, 741, 744 w obrębie 2 miasta Nowogard oraz działek nr 125, 122/4, 124, 129/2, 130/19, 130/16, 130/15, 130/2, 130/3, 130/4, 41, 130/6, 130/7, 130/8 i 130/11 w obrębie 3 miasta Nowogard