herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXIX/297/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości