herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXVII/284/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi