herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXIII/249/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych tj. dla działek nr 180, 184/1 i 185 w obrębie 3 miasta Nowogard (ul. Zamkowa), działek nr 2/2, 11, 12, 13 i 14 w obrębie 4 miasta Nowogard (ul. 3 Maja) oraz działek nr 151/1 i 438 w obrębie 4 miasta Nowogard (ul. 15 Lutego, ul. Ogrodowa)