herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 127/2 o pow.704 m2, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.J.Wybickiego 9

Nowogard 04.04.2011r.
WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art.13 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.)

L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

wg księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia działek w m2

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości

 

Stan władania

1.

Obręb nr 2 m.Nowogard

ul. G.J.Wybickiego 9

 

KW nr 42350

 

127/2

704 m2

 

Działka niezabudowana

Brak planu.

Przeznaczenie określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowogard przyjęte uchwałą nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 2002 r. - zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem funkcji uzupełniającej.

Przetarg nieograniczony

70.400,00 zł.

własność

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. od dnia 04.04.2011r. do dnia 25.04.2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 11-04-2011 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 11-04-2011 08:40