herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XLII/346/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie Z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowogard, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego