herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej n/c PE 100SDR 17,6 de 125 i 90 i ciśnieniu nominalnym Pn=2,0kPa na terenie dz. nr 2,16 i 37 w obrębie 1 miasta Nowogard i dz. nr 553/18, 557/12 i 573 w obrębie 2 miasta Nowogard celem uzbrojenia działki nr 103/3 w Nowogardzie