herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Uchwała Nr XXXIX/325/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych, innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania