herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia (pnom- Pn= 350 kPa) dz32PE, na terenie dz. nr 558, 559 w obrębie 5 miasta Nowogard oraz na dz. nr 87 w obrębie 6 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalnego na dz. nr 559 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie