herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej o długości 130 m i linii kablowej o długości 50 m wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi, w działkach o numerach 114 i 163 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działkach o numerach 118 i 134 w obrębie 5 miasta Nowogard.