Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Jana Pawła II - 145/2 - g.53


Nowogard 23.11.2009r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w udziale 1/36 pod budowę garażu , położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 145/2 o pow.741 m2 w udziale 1/36, położona w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 53.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 28152 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie a udział 1/36 nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.01.2010r. o godz.1030 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 2.106,00 zł.

w udziale 1/36

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT 22%.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 34,29. (słownie: trzydzieści cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy).

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.

Urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy K.J.Poniatowskiego tj. instalacja energetyczna i wodna. Po wykonaniu przez gminę dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi zostanie naliczona opłata adiacencka.

(podstawa - Uchwała Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2003r.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.212,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 5.01.2010r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do:

1. zabudowy terenu boksem garażowym zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

2. rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat, oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 2.200,00 zł w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie wg zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 26-11-2009 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 24-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2009 09:43