Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Nowogard, ul.T.Kościuszki działka nr 103/7

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 103/7 o pow. 8126 m2, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. T.Kościuszki
Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 103/7 o pow.8126 m2, położona w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. T.Kościuszki.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 39457 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2009r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza działki - 102.306,00 zł.  postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1.100,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości naliczony zostanie podatek VAT 22%.

Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjno - sportowe.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 240,00 zł - za wycenę działki, koszty kartograficzne - 12,78 zł , koszty geodezyjne 500,00 zł.  (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Możliwość podłączenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację elektryczną i wodną. Po wykonaniu przez gminę dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi zostanie naliczona opłata adiacencka.

(podstawa - Uchwała Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2003r.)

Działka nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.

Ustanawia się służebność drogową (droga konieczna) polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 103/7 w pasie ziemi o szerokości 6 m wzdłuż granicy z działką nr 45 na całej długości tej granicy.
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się zagospodarować i urządzić teren z zgodnie z przeznaczeniem rekreacyjno - sportowym w ciągu 3 lat a zakończyć w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 103.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.10.240,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 22.12.2009r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226. 

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 26-11-2009 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 24-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 26-11-2009 09:41