Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie

Ogłoszenie o drugim przetargu
na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy
w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie
 
Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 234 Burmistrza Nowogardu z dnia 15września 2009 r. w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie ogłasza się, co następuje:
 1. Przetarg na dzierżawę miejsc nr 26 , 33 i 34 do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 26 października 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 1000.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przed rozpoczęciem przetargu wadium w wysokości 100 zł (sto złotych).
 3. Wadium należy wnieść na rachunek w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata.
 4. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego za każde miejsce ustala się na kwotę 50,00 złotych.
 5. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 10,00 złotych.
 6. Wymagane jest przynajmniej jedno postąpienie przetargowe.
 7. Osoba, która wylicytuje najwyższy czynsz zobowiązana jest zawrzeć umowę, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do w/w zarządzenia i wpłacić wylicytowany czynsz powiększony o 22 % podatek VAT.
 8. Umowa uprawnia do handlu od dnia 26 października do dnia 3 listopada 2009 r.
 9. Czynsz, o którym mowa w punkcie 7, pomniejszony o wpłacone wadium, należy wpłacić w dniu wygrania przetargu. Czynsz należy wnieść na rachunek Gminy Nowogard w PKO S.A. I O/Nowogard nr NRB 611 240 388 411 110 000 420 924 70 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pl. Wolności 1, oznaczając przedmiot, za który wnoszona jest opłata.
 10. Nie dokonanie wpłaty w terminie określonym w punkcie 9 powoduje utratę prawa do handlu oraz utratę wadium.
 11. Każda osoba może brać udział w przetargu do momentu wygrania dwóch miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy.
 12. Osobie, która nie wylicytuje żadnego miejsca lub wylicytuje miejsce za czynsz niższy niż wpłacone wadium zostanie ono zwrócone w kasie Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 20-10-2009 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adam Aniuksztys 20-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 20-10-2009 12:59