herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia de90PE dla potrzeb Dworca PKP i pawilonu handlowego przy ul. Rzeszowskiego w Nowogardzie, na działce o numerze geodezyjnym 93 w obrębie Nowogard 3 oraz na działkach o numerach 199 i 200/2 w obrębie 5 miasta Nowogard