Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Sikorski, działka nr 100


Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej niezabudowanej , położonej w obrębie Sikorki gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna nr 100 o pow.0,19 ha niezabudowana, położona w obrębie Sikorki gm. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 47487 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2009r. o godz.1015 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości - 12.692,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 130,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. za wycenę działki w wysokości 240,00., koszty dokumentacji kartograficznej 12,78 zł. (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.1.300,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 11.08.2009r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj. energetyczną i wodną.

Przeznaczenie określone w studium: uprawy polowe w postulowanej strefie zabudowy wielofunkcyjnej z dominacją mieszkaniowej.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091)39-26-226.

Z-ca Burmistrza Nowogardu

Jerzy Kaczmarski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 17-07-2009 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 13-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2009 10:51