Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Nowogard, Nadtorowa działka nr 72

 

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

 

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , położonej w obrębie nr 4 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 72 o pow. 1852 m2, położona w obrębie nr 4 m. Nowogard z przeznaczeniem na plac, magazyny, składy, zabudowę produkcyjno-składową.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 28743 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2009r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 40.651,00 zł. postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 407,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek Vat 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 240,00 zł. - za wycenę nieruchomości, 12,78 zł - koszty kartograficzne.
Wznowienie granic nieruchomości wykona nabywca we własnym zakresie.
Możliwość podłączenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację energetyczną, wodną i telefoniczną.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.4.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 11.08.2009r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A.IO/ Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 17-07-2009 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 13-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 17-07-2009 10:53