Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg - ul. Jana Pawła II - pod budowę garażu nr 24


Nowogard 12.06.2009r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki w udziale 1/19 pod budowę garażu , położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II.

Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest działka nr 145/1 o pow.389 m2 w udziale 1/19, położona w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 24.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 28250 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie a udział 1/19 nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2009r. o godz.1045 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 1.082,00 zł.

w udziale 1/19

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości: za wycenę udziału w działce 40,00. (czterdzieści złotych) oraz koszty kartograficzne w wysokości 6,39 zł .

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

I opłata za użytkowanie wieczyste działki wynosi 25% ceny wylicytowanej oraz podatek VAT 22%.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki wynosi 3% ceny wylicytowanej oraz podatek VAT 22%.

Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.

Urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy K.J.Poniatowskiego tj. instalacja energetyczna i wodna. Po wykonaniu przez gminę dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi zostanie naliczona opłata adiacencka.

(podstawa - Uchwała Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2003r.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.109,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 28.07.2009r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do:

1. zabudowy terenu boksem garażowym zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

2. rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat, oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci dodatkowe opłaty roczne z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 18-06-2009 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2009 09:40