Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Dąbrowa Nowogardzka - Przetarg działka nr 148/2


Nowogard 25.03.2009r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w udziale 2/3 części, położonej w obrębie Dąbrowa gm. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość w udziale 2/3 części zabudowana budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami gospodarczymi, położona w obrębie Dąbrowa gm. Nowogard, składająca się z działki nr 148/2 o pow.4270 m2 - KW nr 10284

Księga Wieczysta nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Budynek mieszkalny w udziale 2/3 części zamieszkały jest przez osoby fizyczne.

Nabywca zabezpiecza roszczenia osób trzecich zgodnie z art.678 Kodeksu Cywilnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2009r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości w udziale 2/3 - 39.907,00 zł.

obniżona o 50%

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 400,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. za wycenę działki w wysokości 240,00., za wycenę budynku gospodarczego 120,00 zł , za wycenę budynku mieszkalnego 350,00 zł , koszty geodezyjne 1.100,00 zł oraz koszty kartograficzne w wysokości 12,78 zł

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.4.000,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 27.04.2009r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Termin przeprowadzonego pierwszego przetargu 12.02.2009r.

Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 27-03-2009 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 27-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-03-2009 13:35