Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat części kąpieliska miejskiego położonego w obrębie nr 3 m Nowogard


Nowogard, dnia 17.03.2009 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z14 września 2004 r. nr 207, poz. 2108)

BURMISTRZ NOWOGARDU

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na dzierżawę na okres 10 lat części kąpieliska miejskiego

położonego w obrębie nr 3 m Nowogard

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 120/1 i 121 o powierzchni 1,078 ha wraz z obiektami znajdującymi na jej powierzchni (mapa stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia) - KW nr 30790.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi prawami osób trzecich ani hipotekami.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi 500 zł.

Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca prowadzić będzie działalność gospodarczą polegającą na:

  • świadczeniu usług rekreacyjno - sportowych

  • wynajmie pokoi w domkach letniskowych,

  • wynajmie miejsc na polu biwakowym,

  • wypożyczaniu sprzętu sportowo - rekreacyjnego pływającego i korzystania z urządzeń rekreacyjnych,

  • gastronomii i innych zaoferowanych w koncepcji funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości

Oferta pisemna powinna zawierać:

1. imię i nazwisko oferenta jego adres lub nazwę firmy i adres siedziby;

2. datę sporządzenia oferty;

3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4. koncepcję funkcjonowania i zagospodarowania przedmiotu przetargu;

5. oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za przedmiot dzierżawy;

6. załączony dowód (kopia) wniesienia wadium.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli złożą ofertę w określonym terminie i miejscu.

Dzierżawcą obiektu zostanie osoba, która przedłoży najkorzystniejszą koncepcję funkcjonowania i zagospodarowania przedmiotu dzierżawy oraz zaoferuje miesięczny czynsz dzierżawy nie mniejszy niż cena wywoławcza czynszu

Do ustalonego czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie ofert i uiszczenie na rzecz wydzierżawiającego w terminie do dnia 14.04.2009 r. do godz. 1400 wadium w wysokości 5000 zł. w kasie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie lub potwierdzonej najpóźniej w tym dniu wpłaty na konto Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 61124038841111000042092470

W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat dzierżawnych. W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

Obiekt kąpieliska miejskiego można oglądać w dniach roboczych w godzinach od 10 do 14. Termin w/w wizji w terenie należy uzgodnić z Wydzierżawiającym przynajmniej na dzień przed jej przeprowadzeniem.

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa obiektu kąpieliska w Nowogardzie” wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1, najpóźniej do dnia 14.04.2009 roku do godz. 1400.

Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówieniu warunków przetargu, przekazaniu informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności złożonych ofert, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 17.04.2009 r. o godz. 930 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 5 w pokoju nr 108.

Burmistrz Nowogardu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zawarcie umowy dzierżawnej musi nastąpić przez wygrywającego przetarg w terminie 14 dni od dnia przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Plac Wolności 5 w pokoju nr 108.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 18-03-2009 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Nowak 17-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2009 10:19