Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Długołęka gm. Nowogard

Nowogard 18.02.2009r.
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)
 
Burmistrz Nowogardu
 
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej niezabudowanej , położonej w obrębie Długołęka gm. Nowogard.
 
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna nr 238 o pow.0,20 ha niezabudowana, położona w obrębie Długołęka gm. Nowogard.  
 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 46451 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
 
 Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2009 r. o godz. 10.15 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
 
      Cena wywoławcza nieruchomości  - 13.500,00 zł.
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 140,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. za wycenę działki w wysokości 240,00 zł., koszty dokumentacji kartograficznej 12,78 zł. (podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).
 
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj. 1.350,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 17.03.2009r. do godz.14.30 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 
Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj. energetyczną i wodną.
 
Przeznaczenie określone w studium: łąki w postulowanej strefie zabudowy wielofunkcyjnej.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
     
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.
 
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 25-02-2009 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 25-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2009 12:40