Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. Boh.Warszawy 42i


Nowogard 4.02.2009r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. Boh.Warszawy 42i.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 74 o pow. 144 m2, położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. Boh.Warszawy 42i.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 19012 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2009r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości - 7.802,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek Vat 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 240,00. - za wycenę działki oraz koszty kartograficzne w wysokości 12,78 zł.

Termin przeprowadzonego pierwszego przetargu 18.12.2008r.

Wznowienie granic nieruchomości wykona nabywca we własnym zakresie.

Możliwość podłączenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację energetyczną, wodną, sanitarną, gazową i telefoniczną.

Przeznaczenie określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowogard - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług uzupełniających.

Nieruchomość nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 3 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 8.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.790,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 9.03.2009r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A.IO/ Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 10-02-2009 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 06-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2009 11:12