Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. St.Żeromskiego 13b

Nowogard 27.01.2009 r.
 
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)
 
Burmistrz Nowogardu
 
         Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej , położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. St.Żeromskiego 13b.
  
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 316 o pow. 429 m2 z przeznaczeniem pod budowę budynku usługowego, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. St. Żeromskiego 13b.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 46049 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 6.03.2009 r. o godz.10.00 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
 
Cena wywoławcza nieruchomości  - 24.118,00 zł.
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 250,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 
Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek Vat 22%.
 
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 240,00 zł. - za wycenę działki, koszty kartograficzne 12,78 zł. 
 
Wznowienie granic nieruchomości wykona nabywca we własnym zakresie.
 
Możliwość podłączenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację energetyczną, wodną, sanitarną, gazową i telefoniczną.
 
Przeznaczenie określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowogard - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.
 
Nieruchomość nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.
 
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 3 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.
 
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 25.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.2.420,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 3.03.2009 r. do godz.14.30 lub na konto: Grupa PEKAO S.A.IO/ Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu
 
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
     
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.
 
               Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba
Poniżej w załączniku Odwołanie przetargu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 03-02-2009 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 03-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 09-03-2009 12:11