Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w udziale 1/14 pod budowę garażu , położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II, garaż nr 76

Nowogard 26.01.2009 r.
 
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)
 
Burmistrz Nowogardu
 
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w udziale 1/14 pod budowę garażu , położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II. 
 
Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 145/3 o pow.351 m2 w udziale 1/14, położona w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 76 (dla samochodu dostawczego).
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 28249 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie a udział 1/14 nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2009r. o godz.1015 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
 
      Cena wywoławcza działki  - 1.296,00 zł.
w udziale 1/14
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
 
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT 22%.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 48,00 zł. (czterdzieści osiem złotych).
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).
 
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
 
Urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy K.J.Poniatowskiego tj. instalacja energetyczna i wodna. Po wykonaniu przez gminę dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi zostanie naliczona opłata adiacencka.
(podstawa – Uchwała Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2003r.)
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.130,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 24.02.2009r. do godz.1430lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
 
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do:
 
1. zabudowy terenu boksem garażowym zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
2. rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat, oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.
 
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 1.300,00 zł w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie wg zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.
 
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
     
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.
 
                Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 02-02-2009 15:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 02-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2009 15:40