Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXIV/183/ 08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008

 Uchwała Nr  XXIV/183/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 12 listopada 2008 roku
         
w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt 4  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z  2002 r. Nr  23  poz. 220,  Nr  62 poz. 558, Nr  113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806  z  2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004  r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48  poz.327, Nr  138 poz.974, Nr 173 poz.1218)  - Rada  Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w budżecie gminy Nowogard na rok 2008        
 w sposób następujący:
 1) zmniejszyć wydatki w budżecie gminy o kwotę  352.073 zł        
       z tego:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami - remont budynków i lokali komunalnych  - 100 000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 4270).
b) dotacja dla KPSP na dofinans.utrzym.warsztatu p-gaz aparat.oddech.  - porozumienie z Powiatem Goleniów -  11 500 zł (dział 754, rozdział 75411, § 2320).
c) ochotnicze straże pożarne - zakup materiałów i wyposażenia - 20 000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 4210).
d) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst odsetki od samorządowych papierów wartościowych - 130 000 zł (dział 757, rozdział 75702, § 8110)
e) rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna - 10 573 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810)
f) rezerwa cel.- wkład własny dla NFOP na programy miekkie finansowane przez Unię Europejską 80 000 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810)

2) zwiększyć wydatki w budżecie gminy o kwotę 352.073 zł            
       z tego:

a) dotacja dla KPSP na utworzenie warsztatu p-gaz aparat.oddech. - porozumienie z Powiatem Goleniów - 11 500 zł (dział 754, rozdział 75411, § 6620).
b) ochotnicze straże pożarne - zakup środków trwałych - 26 750 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6060)
       z tego:           
                     ( § 6060 ) - Zestaw ratownictwa technicznego - 16 750 zł  
                     ( § 6060 ) - Zakup bramy garażowej wraz z montażem - 10 000 zł  

c) dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 97 865 zł (dział 801, rozdział 80104)
       z tego:           
                     ( § 2510 ) - Przedszkole Nr 3 - 50 697 zł  
                     ( § 2510 ) - Przedszkole Nr 4 - 47 168 zł  

d) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ramach Projektu  pn."Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni SPSR w Nowogardzie" - porozumienie z Powiatem Goleniów - 35 958 zł (dział 851, rozdział 85111, § 6050) 
e) przebud. Al.Promenady w ramach zagospod.jez.Nowogardzkiego - 120 000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050)
f) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie organizacji i upowszechniania kultury         
          fizycznej i sportu         60 000 zł  
              
          ( dział 926, rozdział 92604, § 2820 )        
         
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  Marek Krzywania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-12-2008 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:25