Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXIII /178/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008

Uchwała Nr XXIII /178/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 15 października 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§1. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 w sposób następujący:

1) zmniejszyć wydatki w budżecie gminy o kwotę 1.437.259 zł.

 

z tego:  
a) kanalizacja sanitarna gminy 303 000 zł
b) przebudowa Przedszkola Nr 1 w N-dzie zgodnie z wymogami p.poż. 110 000 zł
c) bud.chodników wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi woj.w Karsku  100 000 zł
d) budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kowalskiej 118 000 zł
e) modernizacja dróg i chodników na os.Radosława  40 000 zł
f) wykonanie nawierzchni asfaltowej przy ul.Radosława - wyd.bieżące 50 000 zł
g) dotacja celowa na inwest.-modernizacja budynku SPSR w N-dzie 46 746 zł
h) stypendia szkolne - środki własne 100 000 zł
i) Moje boisko Orlik 2012 - środki własne 400 000 zł
j) dodatki mieszkaniowe 28 000 zł
k) rezerwa cel.- nieplanow.wydatki w dziale "Oświata i wychowanie" 92 917 zł
l) rezerwa cel.- nieplanow.wyd.w dziale "Edukacyj.opieka wychow." 48 596 zł

 

2) zwiększyć wydatki w budżecie gminy o kwotę 1.437.259 zł

 

z tego  
a) Szkoła Podstawowa Nr 3 - zakup maty korekcyjnej wad postawydzieci i młodzieży z terenu gminy Nowogard 10 000 zł
b) wykon.inwentaryzacji kanalizacji deszcz.na terenie miasta Nowogard 131 000 zł
c) budowa wodociągu Błotno - Łęgno - dokumentacja 22 000 zł
d) dotacja dla Przedszkola Nr 3 82 000 zł

z tego: 
- remont dachu
- zakup wyposażenia dla oddziału integracyjnego

60 000 zł
22 000 zł
e) promocja JST - wykon.dokum.strateg.oraz zakup materiał.promoc. 25 246 zł
f) gospodarka grunt. i nieruchomości.- wycena majątku do sprzedaży 20 000 zł
g) dotacje na wykonanie prac konserwat.i restaurator. zabytków 40 000 zł

z tego: 
- Kościół w Kulicach - remont lapidarium
- Kościół w Ostrzycy - remont dzwonnicy

30 000 zł
10 000 zł
h) bezp.publicz.i ochrona p.poż.-zakup mater.i remont samoch.OSP 20 000 zł
i) przebudowa ulicy Radosława w Nowogardzie - wyd.majątkowe 50 000 zł
j) dotacja dla KPSP na dofinans.utrzym.warsztatu p-gaz aparat.oddech. 11 500 zł
k) dotacja cel.na inwest.-zakup sprzętu medycz.dla SPSR w N-dzie 46 746 zł
l) program profilak.i promocji zdrow.dzieci i młodzieży szkol.z gm.N-d 11 040 zł
ł) szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe pracowników 18 968 zł
m) oddziały zerowe - wynagrodzenia osobowe pracowników 13 068 zł
n) gimnazja - wynagrodzenia osobowe pracowników 450 523 zł
o) liceum ogólnokształcące - wynagrodzenia osobowe pracowników 174 716 zł
p) świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe pracowników 14 452 zł
r) budowa oświetlenia we wsi Piaski 21 500 zł
s) rozbudowa oświetlenia na skrzyżowaniu dróg Bochlin-Dąbrowa 21 500 zł
t) budowa oświetlenia drogi wewnętrznej przy ul.Boh.Warszawy 21 000 zł
u) konserwacja oświetlenia drogowego 110 000 zł
v) oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii elektrycznej 90 000 zł
w) likwid.odstojnika i bud.studni kanalizacyj.przy ulicy 700 Lecia 27 12 000 zł
x) turystyka - utrzymanie plaży miejskiej 20 000 zł

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Marek Krzywania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-11-2008 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:24