Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXIV/187/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu

Uchwała Nr XXIV/187/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz 1111) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 59, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

 
§1. Nie uzwględnia skargi złożonej przez Pana xxxxxxxxx w dniu 12 października 2008 r.
Przedmiotem skargi – zdaniem skarżącego - było nadużycie uprawnień i pokrycia kosztów prywatnego rozgraniczenia przez Burmistrza Nowogardu granic działki nr 171 (droga gminna) i działki nr 174.
W dniu 14 kwietnia 2008 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie podanie podpisane przez 4 osoby - użytkowników budynku mieszkalnego nr 10 w miejscowości Glicko - z prośbą o wytyczenie granicy pomiędzy drogą publiczną (gminną) graniczącą z działką nr 174 stanowiącą własność xxxxxxxxx. Do powyższego budynku od drogi powiatowej prowadzi droga dojazdowa oznaczona nr działki 171 stanowiąca własność gminy Nowogard.
W uzasadnieniu wnioskodawcy podają, że na drodze panuje nieporządek, nawożone są granitowe głazy przez co zagrażają mieszkańcom a szczególnie dzieciom.
Wnoszącym podanie nie są znane granice drogi a po wytyczeniu granic przez właściciela (gminę) odgrodzą drogę od nieruchomości skarżącego. Podają również, że mają duże kłopoty z użytkowaniem swojej działki siedliskowej, gdyż Pan xxxxxxxxx zablokował im dostęp do budynku.
Ponieważ droga gminna jest drogą publiczną podjąłem w trybie art 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 240, poz. 2027) decyzję o zleceniu uprawnionemu geodecie wznowienie punktów granicznych drogi graniczącej z nieruchomością Pana xxxxxxxxx. Czynności wznowienia punktów granicznych, w drodze rozgraniczenia, wykonał w dniu 8. 10. 2008 roku geodeta uprawniony Krzysztof Turek
W wyniku rozgraniczenia na gruncie w tym dniu Pan xxxxxxxxx wyraził zgodę na ustalony przez strony przebieg granicy pomiędzy drogą gminną i jego własnością.
Po ustaleniu granicy okazało się, że część ogrodzenia z bramą wjazdową, wykonaną przez skarżącego, znajduje się na drodze gminnej. Decyzja w sprawie rozgraniczenia nie została jeszcze wydana
Zgodnie z umową na wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz gminy Nowogard, zawartą w wyniku przetargu, koszt wznowienia wynosi. 280,00 zł za 1/pkt, razem 840,00 zł.
Skarga złożona przez skarżącego jest bezzasadna, bowiem Burmistrz działała w imieniu gminy Nowogard jako właściciela drogi publicznej, do którego należy obowiązek ustalenia szerokości drogi a dokonał tego na wniosek osób z niej korzystających.
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Marek Krzywania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-11-2008 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:26