Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXIII/180/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 15 października 2008 roku

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 48 poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz.1218) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 oraz z z 2008 r. Nr 134, poz. 850) - Rada Miejska w Nowogardzie, uchwala co następuje:

§1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie oraz jego zastępcę do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Marek Krzywania

Uzasadnienie

Realizacja zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Z uwagi na fakt, że od 1 października zamierzam przekazać Kierownikowi OPS w Nowogardzie i jego zastępcy realizację innych zadań wymienionych w tej ustawie zasadnym jest przekazanie również tego zadania. Przekazanie zadań dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych możliwe jest na mocy uchwały rady miejskiej, w związku z powyższym wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.

Podjęcie tej uchwały spowoduje, że jeden organ na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego będzie realizował kompleksowo zapisy ustawy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-11-2008 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Sawicki 17-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:25