Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w udziale 1/6 pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Kowalskiej 5 - garaż nr 5

Nowogard 29.10.2008r.
 
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)
 
Burmistrz Nowogardu 
Ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w udziale 1/6 pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Kowalskiej 5.
 
Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 205/5 o pow.380 m2 w udziale 1/6, położona w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Kowalskiej z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 5.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 19714 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie a udział 1/6 nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 5.12.2008r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
 
Na powyższą nieruchomość przeprowadzono pierwszy przetarg dnia 8.08.2008r.
 
Cena wywoławcza działki  - 1.145,00 zł.
w udziale 1/6
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 40,00 zł. (czterdzieści złotych).
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).
 
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT 22%.
 
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
 
Możliwość uzbrojenia działki w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.
 
Nieruchomość nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.
 
Działka posiada wadę – skarpa o różnicy poziomów ca 3 m.
Wymaga nawiezienia gruntu lub posadowienia fundamentów niżej i wybudowanie ściany oporowej.
 
Forma architektoniczna - obiekt jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.
 
Projekt budowlany należy uzgodnić Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych związanych z realizacją projektowanej zabudowy.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.115,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 2.12.2008 r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
  
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do:
 
1. zabudowy terenu boksem garażowym
2. rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 3 lat, oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.
 
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 2.000,00 zł w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.
 
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w /w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.
 
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
     
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.
                Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 31-10-2008 12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 31-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 31-10-2008 12:51