Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg ograniczony na sprzedaż działki rolnej, położonej w obrębie Karsk gm. Nowogard

Nowogard 24.09.2008 r.
 
                                                                                   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).
 
Burmistrz Nowogardu
 
Ogłasza pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż działki rolnej, położonej w obrębie Karsk gm. Nowogard.
 
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna nr 123 o pow. 0,05 ha, położona w obrębie Karsk gm.
 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 44287 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Przetarg ogranicza się do właścicieli, których działki bezpośrednio przylegają do sprzedawanej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2008 r. o godz. 1015 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 3.115,00 zł.
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. za wycenę działki w wysokości 240,00 zł., koszty dokumentacji kartograficznej 12,77 zł. (podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).
 
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj. 312,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 28.10.2008 r. do godz. 1430lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 29-09-2008 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 29-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2008 11:43