Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. Górnej.

Nowogard 24.09.2008 r.
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).
 
Burmistrz Nowogardu
 
        Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. Górnej.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek nr 7/2 i 8 o łącznej pow. 5904 m2, położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. Górnej.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 45048 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 31.10.2008 r. o godz. 1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 130.951,00 zł.
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1.310,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek Vat 22%.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 240,00 zł. - za wycenę nieruchomości, 790,00 zł - koszty geodezyjne.
Wznowienie granic nieruchomości wykona nabywca we własnym zakresie.
Możliwość podłączenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację elektryczną, wodną, sanitarną i telefoniczną.
Przeznaczenie określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowogard - usługi uciążliwe.
Nieruchomość nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.
Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 3 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 131.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art. 594 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj. 13.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 28.10.2008 r. do godz. 1430lub na konto: Grupa PEKAO S.A.IO/ Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 29-09-2008 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 29-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2008 11:38