Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XXI/173/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 września 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard


Uchwała Nr XXI/173/08

Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 17 września 2008 roku

 

 

w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard oraz określa granice ich obwodów:

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 6;

 

Obwód szkoły obejmuje ulice:

Armii Krajowej, Bartosza Głowackiego, Blacharska, Brzozowa, Dębowa, Generała Leopolda Okulickiego, Generała Władysława Sikorskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jesionowa, Jodłowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kosynierów, Kościelna, Kowalska, Lipowa, Luboszan, Macieja Rataja, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Monte Cassino, Plac Szarych Szeregów, Promenada, Racławicka, Romualda Traugutta, Stefana Czarnieckiego, Stefana Grota-Roweckiego, Stolarska, Szkolna, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Teodora Roosevelta, Warszawska, Wiejska, Wileńska, Wojska Polskiego, Zamkowa

oraz miejscowości:

Karsk, Pustać, Smużyny, Warnkowo.

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie ul. Stefana Żeromskiego 5;

 

Obwód szkoły obejmuje ulice:

15 Lutego, 3 Maja, 700 Lecia, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Bankowa, Batalionów Chłopskich, Cmentarna, Dworcowa, Fabryczna, Henryka Sienkiewicza, Jana Kasprowicza, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Wielkiego, Ludwika Waryńskiego, Lutyków, Magazynowa, Mikołaja Reja, Młynarska, Nadtorowa, Osiedlowa, Plac Wolności, Pocztowa, Polna, Stanisława Rzeszowskiego, Wartcka, Władysława Reymonta, Zielona, Stefana Żeromskiego (od nr 4 do nr 20)

oraz miejscowości:

Bochlin, Dąbrowa Nowogardzka, Gardna, Ptaszkowo, Sąpole, Sieciechowo.

 

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie ul. Bohaterów Warszawy 78;

 

Obwód szkoły obejmuje ulice:

5 Marca, Bohaterów Warszawy, Dąbrowszczaków, Górna, Gryfitów, Krótka, Księcia Józefa Poniatowskiego, Kwietniowa, Łąkowa, Obodrytów, Ogrodowa, Księcia Racibora I, Radosława, Sądowa, Światowida, Zaciszna, Stefana Żeromskiego (od nr 1 do nr 3 i od nr 21 do nr 28)

oraz miejscowości:

Bromierz, Kulice, Ostrzyca, Sąpolnica.

 

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 i. Jana Pawła II w Nowogardzie ul. Gen. Bema 41;

 

Obwód szkoły obejmuje ulice:

Cypriana Kamila Norwida, Generała Józefa Bema, Generała Józefa Wybickiego, Leśna, Stanisława Staszica

oraz miejscowości:

Drzysław, Lestkowo, Miętno, Otręby, Wojcieszyn, Zbyszewice.

 

  1. Szkoła Podstawowa w Błotnie;

 

Obwód szkoły obejmuje miejscowości:

Błotno, Błotny Młyn, Dobroszyn, Grabin, Łęgno, Miodne, Ogorzele, Olszyca, Trzechel, Wierzchęcino, Zakłodzie.

 

  1. Szkoła Podstawowa w Długołęce;

 

Obwód szkoły obejmuje miejscowości:

Długołęka, Krasnołęka, Nowe Wyszomierki, Radłowo, Stare Wyszomierki, Wyszomierz.

 

  1. Szkoła Podstawowa w Orzechowie;

 

Obwód szkoły obejmuje miejscowości:

Glicko, Orzechowo, Orzesze, Sikorki, Struga, Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Zagórz, Zatocze.

 

  1. Szkoła Podstawowa w Strzelewie;

 

Obwód szkoły obejmuje miejscowości:

Czermnica, Płotkowo, Strzelewo, Suchy Las, Świerczewo, Węgorza z gminy Osina.

Włączenie miejscowości Węgorza z gminy Osina do obwodu Szkoły Podstawowej w Strzelewie określa umowa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

 

  1. Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie;

 

Obwód szkoły obejmuje miejscowości:

Bieniczki, Bieńczyce, Jarchlino, Konarzewo, Osowo, Słajsino, Wierzbięcin.

 

  1. Szkoła Podstawowa w Żabowie;

Obwód szkoły obejmuje miejscowości:

Boguszyce, Brzozowo, Maszkowo, Żabowo, Żabówko.

 

 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/54/99 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Marek Krzywania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwałę podejmuje się w związku z koniecznością włączenia nowych ulic powstałych na terenie Nowogardu do obowiązujących w Nowogardzie obwodów szkół podstawowych oraz włączenia miejscowości, które nie zostały uwzględnione w uchwale Nr VIII/54/99 Rady Miejskiej w Nowogardzie z z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard.

Uchwałą Nr XXIV/214/00 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 listopada 2000 roku nadano nazwę ulicy Generała Władysława Sikorskiego oraz uchwałą Nr XVI/163/04 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 marca 2004 roku nadano nazwy ulic: Monte Cassino oraz Adama Asnyka. Ulice Gen. Władysława Sikorskiego oraz Monte Cassino zostały przypisane do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie natomiast ulica Adama Asnyka została przypisana do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie. Uchwałą Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2008 roku nadano nazwę ulicy Księcia Racibora I, która została przypisana do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. Przypisanie wyżej wymienionych ulic do obwodów poszczególnych szkół umożliwi uczniom spełnienie obowiązku szkolnego.

Ponadto na wniosek mieszkańców wsi Kulice w projekcie przedłożonej uchwały wyłączono Kulice z obwodu Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie i włączono je do obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. Aktualnie dzieci z Kulic w większości uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie i wprowadzenie powyższej zmiany usankcjonuje faktyczną sytuację organizacyjną dotyczącą realizacji obowiązku szkolnego. Proponowany układ zmian obwodów został uzgodniony z dyrektorami zainteresowanych szkół.

Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustalenie planów sieci publicznych szkół następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. W związku z powyższym przedmiotowa uchwała została wysłana do Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Jednocześnie informuję, iż treść w projekcie uchwały zaznaczona kursywą oznacza nowe ulice oraz miejscowości w stosunku do uchwały obowiązującej w chwili obecnej.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 24-09-2008 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:22