Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki w udziale 1/19 pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 15

Nowogard 16.09.2008r.
 
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)
 
Burmistrz Nowogardu
 
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki w udziale 1/19 pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II.
 
Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest działka nr 132/2 o pow.391 m2 w udziale 1/19, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 15.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 28140 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie a udział 1/19 nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2008r. o godz.10.15 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
 
Cena wywoławcza działki  - 1.034,00 zł.
w udziale 1/19
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 34,29 zł. (trzydzieści cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy).
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).
 
I opłata za użytkowanie wieczyste działki wynosi 25% ceny wylicytowanej oraz podatek VAT 22%.
 
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki wynosi 3% ceny wylicytowanej oraz podatek VAT 22%.
 
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
 
Urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy K.J.Poniatowskiego tj. instalacja energetyczna i wodna. Po wykonaniu przez gminę dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi zostanie naliczona opłata adiacencka.
(podstawa – Uchwała Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2003r.)
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.104,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 21.10.2008r. do godz.14.30 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
 
Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do:
 
1. zabudowy terenu boksem garażowym zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
2. rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 4 lat, oba te terminy biegną od           dnia zawarcia umowy notarialnej.
 
Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci dodatkowe opłaty roczne z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
     
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.
Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 19-09-2008 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 19-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2008 10:19