Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z lokalu użytkowego nr 1 wraz z udziałem 63/100 w częściach wspólnych budynku i działce, położonej w obrębie Wierzbięcin 19e gm. Nowogard.

Nowogard 8.08.2008 r.
 
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).
 
Burmistrz Nowogardu 
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z lokalu użytkowego nr 1 wraz z udziałem 63/100 w częściach wspólnych budynku i działce, położonej  w obrębie Wierzbięcin 19e gm. Nowogard.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z lokalu użytkowego nr 1 (magazyn) o pow. użytkowej 68,02 m2 wraz z udziałem 63/100 w częściach wspólnych budynku, urządzeniach i działce nr 233/4 o pow.247 m2 , położona w obrębie Wierzbięcin 19e gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i obciążona jest służebnością drogową na rzecz właściciela działki nr 233/3.
Dojazd do sprzedawanej nieruchomości przez działkę nr 234 – służebność drogowa. 
    
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2008r. o godz.10.30 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
 
Cena wywoławcza lokalu użytkowego nr 1
(magazyn) wraz z udziałem 63/100 w częściach  - 13.592,00 zł
wspólnych budynku, urządzeniach i gruncie                                                   
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.140,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 120,00 zł. - za wycenę działki, za wycenę lokalu użytkowego(magazynu) – 150,00 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.1.400,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 16.09.2008r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A.IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
 
Możliwość uzbrojenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej tj. w instalację wodną i energetyczną.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu
 
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
     
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226.
 
Z up.Burmistrza Nowogardu           
Artur Danilewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 13-08-2008 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 13-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 14-08-2008 11:29