Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej zabudowanej, położonej w obrębie Dąbrowa gm. Nowogard.

Nowogard 5.08.2008 r.
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).
 
Burmistrz Nowogardu
 
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej zabudowanej, położonej w obrębie Dąbrowa gm. Nowogard.
 
Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna nr 36/2 o pow.0,0961 ha zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 207,14 m2, położona w obrębie Dąbrowa gm. Nowogard.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie
jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Przetarg odbędzie w dniu 12.09.2008 r. o godz. 10.30  w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
 
Cena wywoławcza nieruchomości - 32.766,00 zł.
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 330,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 
Przeznaczenie określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard: zabudowa istniejąca wielofunkcyjna z dominacją mieszkaniowej.
 
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 240,00 zł - za wycenę działki, 120,00 zł – za wycenę budynkugospodarczegokoszty dokumentacji kartograficznej – 12,77 zł, koszty geodezyjne -1.100,00 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj. 3.300,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 9.09.2008 r. do godz. 14.30 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu
 
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.
Z up.Burmistrza Nowogardu
Artur Danilewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 08-08-2008 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 08-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2008 14:05