Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Lestkowo gm. Nowogard

Nowogard 6.08.2008 r.
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).
 
Burmistrz Nowogardu
 
Ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Lestkowo gm. Nowogard.
 
Przedmiotem sprzedaży są działki rolne nr 271/1 i 273/1 o łącznej pow. 2900 m2 niezabudowane, położone w obrębie Lestkowo gm. Nowogard.
 
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 44527 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2008 r. o godz. 10.45 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
 
Cena wywoławcza nieruchomości - 13.994,00 zł.
 
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.140,00 zł.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 
Przeznaczenie nieruchomości określone w studium: rola postulowana pod zabudowę.
 
Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym zakresie.
 
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 240,00 zł. - za wycenę działek, koszty dokumentacji kartograficznej - 254,34 zł.
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 1.399,40 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 9.09.2008 r. do godz. 14.30 lub na konto: GRUPA PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu
 
W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226.
Z.up. Burmistrza Nowogardu

Artur Danilewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 08-08-2008 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 08-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2008 13:59