Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg ograniczony na sprzedaż lub użytkowanie wieczyste działki, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. St. Żeromskiego 29a

Nowogard 31.07.2008 r.
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź .zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz. 2108).
 
Burmistrz Nowogardu
 
Ogłasza pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż lub użytkowanie wieczyste działki, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. St. Żeromskiego 29a.
 
Przedmiotem sprzedaży lub użytkowania wieczystego jest nieruchomość, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. St. Żeromskiego 29a składająca się z działki nr 462 o pow. 327 m2 – KW nr 19219.
 
W/w Księga Wieczysta nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.
 
Przetarg ogranicza się do właścicieli lub użytkowników wieczystych, których działki bezpośrednio przylegają do nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2008 r. o godz. 10.15 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.
Cena wywoławcza nieruchomości - 13.826,00 zł.
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Do ceny nieruchomości (w przyp. nabycia na własność działki) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste działki wynosi 15% ceny uzyskanej w drodze przetargu, płatna przed zawarciem umowy notarialnej oraz naliczony zostanie podatek VAT 22%.
Opłata roczna w wysokości 1% ceny działki uzyskanej w drodze przetargu płatna będzie w terminie do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego oraz naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. za wycenę działki w wysokości 240,00 zł. (dwieście czterdzieści złotych).
(podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.1.400,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 9.09.2008 r. do godz. 14.30 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.
Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.
 
Możliwość podłączenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej tj. wodną, sanitarną, gazową, energetyczną i telefoniczną.
 
Nieruchomość nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.
 
Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.
 
W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
 
Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.
 
Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.
Z-up. Burmistrza Nowogardu

Artur Danilewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 08-08-2008 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 08-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 08-08-2008 13:54