Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w udziale 1/6 pod budowę garażu nr 2, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Kowalskiej 5

Nowogard 4.07.2008 r.
 
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).
 
Burmistrz Nowogardu
Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w udziale 1/6 pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Kowalskiej 5.
 
Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 205/5 o pow. 380 m2 w udziale 1/6, położona w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Kowalskiej z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 2.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 19714 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie a udział 1/6 nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.08.2008 r. o godz. 10.30 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 1.145,00 zł.
w udziale 1/6
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 40,00 zł. (czterdzieści złotych) (podstawa – Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT 22%.

Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.

Możliwość uzbrojenia działki  w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Nieruchomość nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.

Działka posiada wadę – skarpa o różnicy poziomów ca 3 m.

Wymaga nawiezienia gruntu lub posadowienia fundamentów niżej i wybudowanie ściany oporowej.

Forma architektoniczna - obiekt jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

Projekt budowlany należy uzgodnić Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych związanych z realizacją projektowanej zabudowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj. 115,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 5.08.2008 r. do godz. 14.30 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do:
1. zabudowy terenu boksem garażowym.
2. rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 3 lat, oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 2.000,00 zł w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art. 594 Kodeksu Cywilnego.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.
 
W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 17-07-2008 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 17-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-07-2008 09:44