Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały

Uchwała Nr XX/167/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie art. 4 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z 2006 r. nr 144, poz. 1042) – Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV/326/06 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard (Dz. Urz. Woj. Zachodn. Nr 77, poz. 1340 z dnia 12.06.2006 r.) w rozdziale VII § 43 otrzymuje brzmienie:

1. Obowiązkiem osób utrzymujących psy jest:

a) rejestracja psa i jego oznakowanie poprzez wszczepienie elektronicznego mikroprocesora (transpondera),

b) ponoszenie opłaty od posiadania psów,

c) przeprowadzanie okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie,

d) zawiadomienie powiatowego lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania chorobą zakaźną.

2. Termin rozpoczęcia akcji wszczepiania elektronicznych mikroprocesorów (transponderów) zostanie ogłoszony obwieszczeniem Burmistrza Nowogardu”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Marek Krzywania

 

Uzasadnienie do Uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard

 

W celu realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogard (Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/42/07 z dnia 30 maja 2007 r.) rozpoczęto przygotowania do akcji znakowania zwierząt domowych (psów) transponderami (czipami). Ze względów formalnych rozpoczęcie akcji musi być poprzedzone odpowiednim zapisem w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie co umożliwi egzekwowanie od właścicieli psów obowiązku doprowadzenia psa do gabinetu weterynaryjnego w celu oznakowania.

Po dokonaniu rozeznania i konsultacjach z Polskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie uznano, że najlepsze warunki przedłożyła firma „Geulincx” ze Szczecina.

Firma „Geulincx” dostarczy gminie transpondery, które zostaną przekazane gabinetom weterynaryjnym z naszego terenu, z którymi gmina podpisze umowy na prowadzenie akcji elektronicznego znakowania psów. Po wszczepieniu numery transponderów będą wprowadzane do bazy danych zainstalowanej przez firmę „Geulincx”. Baza danych będzie połączona z bazą danych Urzędu Miejskiego. Wstawianie rekordów (wpisów) będzie następować automatyczne . Gmina rozliczać się będzie z poszczególnymi gabinetami na podstawie wprowadzonych rekordów do bazy danych. Baza administratora jest kompatybilna z bazą prowadzoną na obszarze naszego kraju oraz Unii Europejskiej. Wprowadzane do niej dane automatycznie są dodawane do „Europetnetu” (Międzynarodowej bazy danych). Nad właściwym działaniem naszej bazy oraz Europetnetu czuwa firma „Geulincx” - bezpłatnie (co w innych tego typu firmach jest dodatkowo płatne).

Oprócz dostarczania nam transponderów firma ta będzie poprowadzić kampanię edukacyjną na terenie naszej gminy na temat celowości oznakowania psów oraz będzie prowadzić stały nadzór nad właściwym funkcjonowaniem oprogramowania i bazą danych.

Przewiduje się, że zabezpieczona w budżecie gminy na rok 2008 kwota w wysokości – 50.000 zł pozwoli na oznakowanie ok. 1450 psów. Na koszty znakowania składają się:

  • zakup transponderów (czipów) – 1450 szt. x 20 zł = 29.000 zł

  • koszty znakowania – 1450 szt. x 11 zł = 15.950 zł

  • zakup czytników – 4 szt. x 951 zł = 3.804 zł

Łącznie: 48.754 zł

Wzorem innych gmin akcja znakowania psów transponderami trwa ok. 12 miesięcy i następnie kontynuuje się bieżące znakowanie psów.

 

Poniżej aktualnie obowiązujący zapis w regulaminie i proponowany:

 

OBOWIĄZUJĄCY

Obowiązkiem osób utrzymujących psy jest:

a) rejestracja psów

b) oznakowanie psa poprzez zawieszenie na obroży numerka identyfikacyjnego

c) opłacanie podatku od posiadania psów

d) przeprowadzanie okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie

e) zawiadomienie powiatowego lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania chorobą zakaźną

 

PROPONOWANY

1. Obowiązkiem osób utrzymujących psy jest:

a) rejestracja psa i oznakowanie jego poprzez wszczepienie elektronicznego mikroprocesora (transpondera)

b) ponoszenie opłaty od posiadania psów

c) przeprowadzanie okresowego szczepienia ochronnego psów przeciw wściekliźnie

d) zawiadomienie powiatowego lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie zachorowania chorobą zakaźną

2. Termin rozpoczęcia akcji wszczepiania elektronicznych mikroprocesorów (transponderów) zostanie ogłoszony obwieszczeniem Burmistrza Nowogardu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 03-07-2008 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:19