Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji

Uchwała Nr XX/166/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050, Nr 144, poz. 1201, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się ceny urzędowe biletów w komunikacji miejskiej w Nowogardzie w następujących wysokościach:

1) normalnego - 1,40 zł,

2) ulgowego - 0,70 zł,

3) bagażowego - 1,00 zł,

4) miesięcznego - 66,00 zł,

5) miesięcznego ulgowego - 33,00 zł.

§ 2. Do przejazdów ulgowych, o których mowa w § 1 pkt. 2 i pkt. 5 mają prawo następujące osoby:

1) dzieci od lat 4 do lat 7,

2) dzieci i młodzież szkolna,

3) inwalidzi.

§ 3. Do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej w Nowogardzie mają prawo następujące osoby:

1) dzieci do lat 4,

2) osoby powyżej 75 roku życia,

3) osoby niewidome lub ociemniałe na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych oraz przewodnicy towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub ociemniałej,

4) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd PCK,.

5) kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

§ 4.Ustala się opłatę specjalną za przejazd osoby bez ważnego biletu w wysokości 50,00 złotych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/326/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg  w przejazdach środkami tej komunikacji

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Marek Krzywania

 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji.
 
 
Lokalny transport zbiorowy jest zadaniem własnym gminy. Do kompetencji Rady gminy należy ustalenie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego.
Na terenie Nowogardu komunikacja miejska realizowana jest przez PKS Gryfice Sp. z o.o. Przychodem PKSu za wykonywanie ww. usług są przychody z biletów i wynagrodzenie płatne z budżetu gminy, które wynosi 2.710,31 zł brutto miesięcznie
Prezes Zarządu Spółki PKS wystąpił z wnioskiem o podwyżkę cen biletów o 50 %.
 
 
W załączeniu:
-         uchwała z cenami biletów obecnie obowiązująca oaz projekt nowej uchwały z proponowanymi podwyżkami
-         wniosek Spółki PKS Gryfice wraz z uzasadnieniem podwyżek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 03-07-2008 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:19