Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XX/165/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

Uchwała Nr XX/165/08
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 – Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Negatywnie opiniuje lokalizację salonu gier na automatach w Nowogardzie przy ulicy 3- Maja 13.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Marek Krzywania

 

Uzasadnienie do projektu uchwały

Estrada Polska sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przy ulicy Waryńskiego 2 pismem z dnia 21 kwietnia 2008 r. zwróciła się do Rady Miejskiej w Nowogardzie z wnioskiem o wydanie opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Nowogardzie , przy ulicy 3-Maja 13.

Warunki urządzania i zasady prowadzenia gier losowych i zakładów wzajemnych określa ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27).

Zgodnie z przepisem art.32 ust.1 pkt 15 ww. ustawy, wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać m. innymi opinię rady gminy o lokalizacji salonu gier.

Zgodnie z art. 30 cyt. Ustawy: Punkty gry na automatach o niskich wygranych mogą być usytuowane w lokalach gastronomicznych, handlowych lub usługowych, oddalonych co najmniej 100 m od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego.

Wymóg ten jest spełniony. Przed XVIII Sesją wniosek został przedłożony na posiedzeniu Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Miejskiej. W dniu 23 kwietnia 2008 r. Przewodniczący Komisji Finansowo – Gospodarczej Pan Rafał Szpilkowski przekazał do wiadomości i wykonania dla Kierownika Wydziału RLiF wnioski zgłoszone na tym posiedzeniu. Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy wystąpił z pismem do Izby Skarbowej w Szczecinie ( organu wydającego takie zezwolenia ) z prośbą o udostępnienie wykazu podmiotów działających w tej branży. Do dnia dzisiejszego taka odpowiedź nie wpłynęła. Wystąpiono również z informacją prasową do biuletynu - Wiadomości Samorządowych, Dziennika Nowogardzkiego i na stronie internetowej do przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem działalności w tej branży do składanie ofert. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnego zgłoszenia.

W związku z tym, wniosek Estrady Polskiej sp. z o.o. w Opolu jest aktualny i postanowiono zaopiniować pozytywnie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 03-07-2008 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:19