Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Użytkowanie wieczyste - działka nr 132/2 o pow. 391 m2 w udziale 1/19, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 8


Nowogard 5.05.2008 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki w udziale 1/19 pod budowę garażu, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II.

Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest działka nr 132/2 o pow. 391 m2 w udziale 1/19, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 8.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 28140 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie a udział 1/19 nie jest obciążony żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2008 r. o godz. 1015 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 1.034,00 zł.

w udziale 1/19

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 34,29. (trzydzieści cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).

I opłata za użytkowanie wieczyste działki wynosi 25% ceny wylicytowanej oraz podatek VAT 22%.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste działki wynosi 3% ceny wylicytowanej oraz podatek VAT 22%.

Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.

Urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy K. J. Poniatowskiego tj. instalacja energetyczna i wodna. Po wykonaniu przez gminę dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi zostanie naliczona opłata adiacencka. (podstawa - Uchwała Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2003 r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj. 104,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 10.06.2008 r. do godz. 1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do:

1. zabudowy terenu boksem garażowym zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

2. rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat, oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci dodatkowe opłaty roczne z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 12-05-2008 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 12-05-2008 14:48